PI/2019/202 Predbežná informácia k návrhu opatrenia Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorým sa určujú podrobnosti o technickom zabezpečení poskytovania údajov z administratívnych zdrojov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Štatistiky, archivníctvo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 10001-0087/2019
Podnet: § 23 ods. 1 zákona č. .../2019 Z. z. o sčítaní obyvateľov domov a bytov v roku 2021 a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Zodpovedná inštitúcia: ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Ballek, Alexander, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 24.07.2019
Číslo legislatívneho procesu: PI/2019/202
Dátum začiatku PK: 10.07.2019
Dátum konca PK: 23.07.2019

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 09.07.2019
Ukončenie štádia: 09.07.2019
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 10.07.2019
Ukončenie štádia: 24.07.2019
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 24.07.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky)