PI/2019/20 Predbežná informácia k návrhu zákona ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Cestná doprava
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 07078/2019/SCDPK/01387-M
Podnet: bod. B.21. uznesenia vlády SR č. 469/2018
bod. B.7. uznesenia vlády SR č. 228/2018
Zodpovedná inštitúcia: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Érsek, Arpád
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 05.02.2019
Číslo legislatívneho procesu: PI/2019/20
Dátum začiatku PK: 29.01.2019
Dátum konca PK: 01.02.2019
Dátum ukončenia procesu: 05.02.2019

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 24.01.2019
Ukončenie štádia: 29.01.2019
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 29.01.2019
Ukončenie štádia: 01.02.2019
Predprípravná fáza ukončená
Začiatok štádia: 02.02.2019
Ukončenie štádia: 05.02.2019
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)