PI/2019/199 Predbežná informácia k návrhu opatrenia Štatistického úradu Slovenskej republiky o preukaze asistenta sčítania

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Štatistiky, archivníctvo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 10001-0084/2019
Podnet: § 15 ods. 3 zákona č. .../2019 Z. z. o sčítaní obyvateľov domov a bytov v roku 2021 a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Zodpovedná inštitúcia: ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Ballek, Alexander, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 24.07.2019
Číslo legislatívneho procesu: PI/2019/199
Dátum začiatku PK: 10.07.2019
Dátum konca PK: 23.07.2019

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 09.07.2019
Ukončenie štádia: 09.07.2019
Vlastník aktivity: ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 10.07.2019
Ukončenie štádia: 23.07.2019
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 24.07.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky)