PI/2019/197 Nariadenie vlády Slovenskej republiky o metodike na výpočet podielu uznaného športu na rok 2020

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Správne právo
Finančné právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: spis č. 2019/12989-A1810
Podnet: § 68 ods. 4 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 354/2016 Z. z. Plán legislatívnych úloh vlády SR na rok 2019
Zodpovedná inštitúcia: MŠVVaMSR (Ministerstvo školstva,výskumu,vývoja a mládeže Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Lubyová, Martina
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 18.07.2019
Číslo legislatívneho procesu: PI/2019/197
Dátum začiatku PK: 12.07.2019
Dátum konca PK: 17.07.2019

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 09.07.2019
Ukončenie štádia: 12.07.2019
Vlastník aktivity: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 12.07.2019
Ukončenie štádia: 17.07.2019
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 18.07.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŠVVaMSR (Ministerstvo školstva,výskumu,vývoja a mládeže Slovenskej republiky)