PI/2019/196 Návrh vyhlášky Ministerstva obrany Slovenskej republiky o požadovaných študijných odboroch a učebných odboroch stredného vzdelania, požadovaných študijných odboroch vysokoškolského vzdelania na výkon funkcie a o požadovanej odbornej spôsobilosti na výkon niektorých odborných činností v štátnej službe profesionálnych vojakov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Vojenská služba
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: SEĽUZ-260-5/2019-OdRĽZ
Podnet: Iniciatívny návrh
Zodpovedná inštitúcia: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Gajdoš, Peter
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 20.07.2019
Číslo legislatívneho procesu: PI/2019/196
Dátum začiatku PK: 04.07.2019
Dátum konca PK: 19.07.2019

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 04.07.2019
Ukončenie štádia: 04.07.2019
Vlastník aktivity: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 04.07.2019
Ukončenie štádia: 19.07.2019
Predprípravná fáza ukončená
Začiatok štádia: 20.07.2019
Ukončenie štádia: 30.10.2019
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 20.07.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)