PI/2019/191 Návrh vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č..../2019 Z. z., ktorou sa ustanovujú ochranné pásma prírodných liečivých zdrojov v Bardejove a druhy zakázaných činností v ochranných pásmach prírodných liečivých zdrojov v Bardejove.

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: S10751-2019-IKŽ
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kalavská, Andrea, doc. MUDr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 16.07.2019
Číslo legislatívneho procesu: PI/2019/191
Dátum začiatku PK: 01.07.2019
Dátum konca PK: 15.07.2019

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 01.07.2019
Ukončenie štádia: 01.07.2019
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 01.07.2019
Ukončenie štádia: 16.07.2019
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 16.07.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)