PI/2019/185 Predbežná informácia k návrhu vyhlášky Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 350/2010 Z. z. o stavebnom a technickom poriadku dráh

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Správne právo
Doprava
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 19900/2019/SŽDD/52226
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Érsek, Arpád
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 04.07.2019
Číslo legislatívneho procesu: PI/2019/185
Dátum začiatku PK: 27.06.2019
Dátum konca PK: 03.07.2019

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 27.06.2019
Ukončenie štádia: 27.06.2019
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 27.06.2019
Ukončenie štádia: 03.07.2019
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 04.07.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)