PI/2019/184 Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa na rok 2020 ustanovujú hodnoty výstrojných súčastí, ktoré tvoria hodnotu služobnej rovnošaty a jej súčastí pre príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže.

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Polícia, Zväz väzenskej a justičnej stráže
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 41284/2019/120
Podnet: § 129 ods. 8 zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru
Slovenskej informačnej služby
Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov
Zodpovedná inštitúcia: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Gál, Gábor
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 17.07.2019
Číslo legislatívneho procesu: PI/2019/184
Dátum začiatku PK: 02.07.2019
Dátum konca PK: 16.07.2019

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 26.06.2019
Ukončenie štádia: 02.07.2019
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 02.07.2019
Ukončenie štádia: 16.07.2019
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 17.07.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)