PI/2019/183 Predbežná informácia k návrhu opatrenia Národnej banky Slovenska z ... 2019 o predkladaní výkazov bankami, pobočkami zahraničných bánk a obchodníkmi s cennými papiermi na účely zabezpečenia zberu údajov podľa osobitného predpisu

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 100-000-176-895
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: NBS (Národná banka Slovenska)
Zodpovedný predkladateľ: Kažimír, Peter, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 04.07.2019
Číslo legislatívneho procesu: PI/2019/183
Dátum začiatku PK: 26.06.2019
Dátum konca PK: 02.07.2019
Dátum ukončenia procesu: 04.07.2019

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 25.06.2019
Ukončenie štádia: 26.06.2019
Vlastník aktivity: NBS (Národná banka Slovenska)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 26.06.2019
Ukončenie štádia: 02.07.2019
Predprípravná fáza ukončená
Začiatok štádia: 03.07.2019
Ukončenie štádia: 04.07.2019
Vlastník aktivity: NBS (Národná banka Slovenska)