PI/2019/18 Predbežná informácia k návrhu vyhlášky Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky o výške dotácie na obstaranie nájomného bytu, obstaranie technickej vybavenosti a odstránenie systémovej poruchy bytového domu a výške oprávnených nákladov na obstaranie nájomného bytu

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Podpora výstavby
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 08367/2019/SBPMR
Podnet: Podľa § 23 ods. 2 zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení zákona č. 277/2015 Z. z.
Zodpovedná inštitúcia: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Érsek, Arpád
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 06.02.2019
Číslo legislatívneho procesu: PI/2019/18
Dátum začiatku PK: 23.01.2019
Dátum konca PK: 05.02.2019

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 23.01.2019
Ukončenie štádia: 23.01.2019
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 23.01.2019
Ukončenie štádia: 05.02.2019
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 06.02.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)