PI/2019/178 Návrh vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 765/2004 Z. z., o výške úhrady za úkony Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou v znení neskorších predpisov.

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Zdravotníctvo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: S10213-2019-OL
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kalavská, Andrea, doc. MUDr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 03.07.2019
Číslo legislatívneho procesu: PI/2019/178
Dátum začiatku PK: 19.06.2019
Dátum konca PK: 02.07.2019

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 19.06.2019
Ukončenie štádia: 19.06.2019
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 19.06.2019
Ukončenie štádia: 02.07.2019
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 03.07.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)