PI/2019/177 Návrh vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z ... 2019, ktorou sa ustanovuje zoznam zdravotných výkonov pre klasifikačný systém diagnosticko-terapeutických skupín.

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Zdravotníctvo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: S10353-2019-OL
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kalavská, Andrea, doc. MUDr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 03.07.2019
Číslo legislatívneho procesu: PI/2019/177
Dátum začiatku PK: 19.06.2019
Dátum konca PK: 02.07.2019

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 19.06.2019
Ukončenie štádia: 19.06.2019
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 19.06.2019
Ukončenie štádia: 02.07.2019
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 03.07.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)