PI/2019/176 Návrh vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje spôsob a rozsah informácií predkladaných Ministerstvu hospodárstva Slovenskej republiky o zabezpečení štandardu bezpečnosti dodávok plynu, spôsob vyhodnocovania zabezpečenia štandardu bezpečnosti dodávok plynu, postup pri ukladaní a vyhodnocovaní opatrení v prípade nedostatočného zabezpečenia štandardu bezpečnosti dodávok plynu a podrobnosti o štandarde bezpečnosti dodávok plynu

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Energetika a priemysel
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 16635/2019-2062
Podnet: § 95 ods. 1 písm. f) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zodpovedná inštitúcia: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Žiga, Peter, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 21.06.2019
Číslo legislatívneho procesu: PI/2019/176
Dátum začiatku PK: 18.06.2019
Dátum konca PK: 20.06.2019

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 18.06.2019
Ukončenie štádia: 18.06.2019
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 18.06.2019
Ukončenie štádia: 20.06.2019
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 21.06.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)