PI/2019/174 Predbežná informácia k návrhu vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 250/2017 Z. z., ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2018 až 2020 v znení vyhlášky č. 266/2018 Z. z.

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Správne právo
Štatistiky
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 300-0009/2019-330
Podnet: § 12 ods. 4 zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení zákona č. 55/2010 Z. z.
Zodpovedná inštitúcia: ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Ballek, Alexander, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 26.06.2019
Číslo legislatívneho procesu: PI/2019/174
Dátum začiatku PK: 12.06.2019
Dátum konca PK: 25.06.2019

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 12.06.2019
Ukončenie štádia: 12.06.2019
Vlastník aktivity: ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 12.06.2019
Ukončenie štádia: 25.06.2019
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 26.06.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky)