PI/2019/171 Predbežná informácia k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2020

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Pracovné právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 14247/2019-M_OPV
Podnet: Úloha č. 2 v mesiaci október 2019 z Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2019
Zodpovedná inštitúcia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Richter, Ján
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 11.07.2019
Číslo legislatívneho procesu: PI/2019/171
Dátum začiatku PK: 06.06.2019
Dátum konca PK: 10.07.2019

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 06.06.2019
Ukončenie štádia: 06.06.2019
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 06.06.2019
Ukončenie štádia: 10.07.2019
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 11.07.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)