PI/2019/165 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 183/2011 Z. z. o uznávaní a výkone rozhodnutí o peňažnej sankcii v Európskej únii a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Trestné právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 02302/2019/120
Podnet: Plán legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2019
Zodpovedná inštitúcia: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Gál, Gábor
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 04.07.2019
Číslo legislatívneho procesu: PI/2019/165
Dátum začiatku PK: 31.05.2019
Dátum konca PK: 06.06.2019
Dátum ukončenia procesu: 04.07.2019

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 31.05.2019
Ukončenie štádia: 31.05.2019
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 31.05.2019
Ukončenie štádia: 06.06.2019
Predprípravná fáza ukončená
Začiatok štádia: 07.06.2019
Ukončenie štádia: 04.07.2019
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)