PI/2019/163 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Rozhodcovské konanie
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 40337/2019/110
Podnet: Iniciatívny návrh
Zodpovedná inštitúcia: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Gál, Gábor
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 13.06.2019
Číslo legislatívneho procesu: PI/2019/163
Dátum začiatku PK: 30.05.2019
Dátum konca PK: 12.06.2019

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 30.05.2019
Ukončenie štádia: 30.05.2019
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 30.05.2019
Ukončenie štádia: 12.06.2019
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 13.06.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)