PI/2019/162 Zákon o finančnej podpore činnosti cirkví a náboženských spoločností.

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Cirkev
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: MK-218/2019-230/7523
Podnet: Programové vyhlásenie Vlády SR
Zodpovedná inštitúcia: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Laššáková, Ľubica
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 19.06.2019
Číslo legislatívneho procesu: PI/2019/162
Dátum začiatku PK: 06.06.2019
Dátum konca PK: 19.06.2019
Dátum ukončenia procesu: 19.06.2019

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 30.05.2019
Ukončenie štádia: 06.06.2019
Vlastník aktivity: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 06.06.2019
Ukončenie štádia: 18.06.2019
Vlastník aktivity: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
Predprípravná fáza ukončená
Začiatok štádia: 19.06.2019
Ukončenie štádia: 19.06.2019
Vlastník aktivity: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)