PI/2019/159 Návrh novely zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 176/2015 Z. z. o komisárovi pre deti a komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím a o zmene a doplnení niektorých zákonov, novely zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 564/2001 Z. z. o verejnom ochrancovi práv, novely zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 221/2006 Z. z. o výkone väzby a novely zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 475/2005 Z. z. o výkone trestu odňatia slobody a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Ľudské práva
Základné práva
Verejný ochranca práv
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 33064/2019/13
Podnet: Opčný protokol k Dohovoru OSN proti mučeniu a inému krutému
neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu
Zodpovedná inštitúcia: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Gál, Gábor
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 29.07.2019
Číslo legislatívneho procesu: PI/2019/159
Dátum začiatku PK: 29.05.2019
Dátum konca PK: 11.06.2019
Dátum ukončenia procesu: 29.07.2019

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 29.05.2019
Ukončenie štádia: 29.05.2019
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 29.05.2019
Ukončenie štádia: 11.06.2019
Predprípravná fáza ukončená
Začiatok štádia: 12.06.2019
Ukončenie štádia: 29.07.2019
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)