PI/2019/152 Návrh novely zákona č. 205/2004 Z. z. o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 8003/2019-1.10
Podnet: iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Sólymos, László
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 08.06.2019
Číslo legislatívneho procesu: PI/2019/152
Dátum začiatku PK: 27.05.2019
Dátum konca PK: 07.06.2019

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 27.05.2019
Ukončenie štádia: 27.05.2019
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 27.05.2019
Ukončenie štádia: 07.06.2019
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 08.06.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)