PI/2019/146 Návrh vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 88/1996 Z. z. z 12. marca 1996 o cenách špeciálnej techniky

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: MF/012861/2019-77
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kamenický, Ladislav, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 02.07.2019
Číslo legislatívneho procesu: PI/2019/146
Dátum začiatku PK: 11.06.2019
Dátum konca PK: 01.07.2019

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 21.05.2019
Ukončenie štádia: 11.06.2019
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 11.06.2019
Ukončenie štádia: 01.07.2019
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 02.07.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)