PI/2019/144 Zákon, ktorým sa mení zákon č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Školstvo a vzdelávanie
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: spis č. 2019/10849-A1810
Podnet: Odôvodnené stanovisko Európskej komisie č. 2018/2183 C(2019) 1208 final a Formálna výzva č. 2018/2304 C(2019) 420 final.
Zodpovedná inštitúcia: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Lubyová, Martina
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 29.05.2019
Číslo legislatívneho procesu: PI/2019/144
Dátum začiatku PK: 20.05.2019
Dátum konca PK: 28.05.2019

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 20.05.2019
Ukončenie štádia: 20.05.2019
Vlastník aktivity: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 20.05.2019
Ukončenie štádia: 28.05.2019
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 29.05.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)