PI/2019/143 Návrh opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave dôchodkového veku a referenčného veku na rok 2024

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Právo sociálneho zabezpečenia
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 13479/2019–M_OPVA
Podnet: Vyplýva Ministerstvu práce sociálnych vecí a rodiny SR z ustanovenia § 65a zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov
Zodpovedná inštitúcia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Richter, Ján
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 28.05.2019
Číslo legislatívneho procesu: PI/2019/143
Dátum začiatku PK: 17.05.2019
Dátum konca PK: 23.05.2019

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 17.05.2019
Ukončenie štádia: 17.05.2019
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 17.05.2019
Ukončenie štádia: 23.05.2019
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 24.05.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)