PI/2019/14 Predbežná informácia k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov (ďalej len „zákon č. 297/2008 Z. z.“).

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Trestné právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: KM-OPVA-2019/002305
Podnet: podľa § 9 zákona č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zodpovedná inštitúcia: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Saková, Denisa, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 05.02.2019
Číslo legislatívneho procesu: PI/2019/14
Dátum začiatku PK: 22.01.2019
Dátum konca PK: 04.02.2019

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 22.01.2019
Ukončenie štádia: 22.01.2019
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 22.01.2019
Ukončenie štádia: 04.02.2019
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 05.02.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)