PI/2019/136 Zákon z ... 2019, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 2140-11379/2019/OK
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Šutaj Eštok, Matúš, Mgr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 28.05.2019
Číslo legislatívneho procesu: PI/2019/136
Dátum začiatku PK: 14.05.2019
Dátum konca PK: 27.05.2019

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 14.05.2019
Ukončenie štádia: 14.05.2019
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 14.05.2019
Ukončenie štádia: 27.05.2019
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 28.05.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)