PI/2019/135 Návrh vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č..../2019 Z. z., ktorou sa mení vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 180/2015 Z. z o spôsobe preukazovania splnenia podmienok na vydanie povolenia na vykonávanie verejného zdravotného poistenia v znení vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 174/2018 Z. z.

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Zdravotníctvo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: S08913-2019-OL
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kalavská, Andrea, doc. MUDr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 25.05.2019
Číslo legislatívneho procesu: PI/2019/135
Dátum začiatku PK: 13.05.2019
Dátum konca PK: 24.05.2019

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 13.05.2019
Ukončenie štádia: 13.05.2019
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 13.05.2019
Ukončenie štádia: 24.05.2019
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 25.05.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)