PI/2019/133 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 282/2008 Z. z. o podpore práce s mládežou a o zmene a doplnení zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: spis č. 2019/10808-A1810
Podnet: Plán Legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2019
Zodpovedná inštitúcia: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Lubyová, Martina
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 22.05.2019
Číslo legislatívneho procesu: PI/2019/133
Dátum začiatku PK: 13.05.2019
Dátum konca PK: 21.05.2019

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 13.05.2019
Ukončenie štádia: 13.05.2019
Vlastník aktivity: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 13.05.2019
Ukončenie štádia: 21.05.2019
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 22.05.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)