PI/2019/13 Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 284/2013 Z. z. o podrobnostiach o výške poskytovanej podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania, o všeobecných podmienkach poskytnutia podpory a o obsahu žiadosti v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Podpora výstavby
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 8449/2019/SBPMR
Podnet: Podľa § 21 zákona č. 150/2013 Z. z o Štátnom fonde rozvoja bývania
Zodpovedná inštitúcia: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Érsek, Arpád
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 04.02.2019
Číslo legislatívneho procesu: PI/2019/13
Dátum začiatku PK: 21.01.2019
Dátum konca PK: 01.02.2019

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 21.01.2019
Ukončenie štádia: 21.01.2019
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 21.01.2019
Ukončenie štádia: 01.02.2019
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 02.02.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)