PI/2019/129 Predbežná informácia k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Pracovné právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 12771/2019/OŠS
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Šutaj Eštok, Matúš, Mgr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 18.05.2019
Číslo legislatívneho procesu: PI/2019/129
Dátum začiatku PK: 13.05.2019
Dátum konca PK: 17.05.2019

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 13.05.2019
Ukončenie štádia: 13.05.2019
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 13.05.2019
Ukončenie štádia: 17.05.2019
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 18.05.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)