PI/2019/127 Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú prahové hodnoty a zoznam útvarov podzemných vôd

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Pripomienkovanie predbežnej informácie
Rezortné číslo: 24474/2019
Podnet: Základným cieľom návrhu nariadenia vlády je aktualizácia prahových hodnôt a zoznam útvarov podzemných vôd.
Zodpovedná inštitúcia: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Sólymos, László
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 09.05.2019
Číslo legislatívneho procesu: PI/2019/127
Dátum začiatku PK: 09.05.2019
Dátum konca PK: 31.05.2019

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 09.05.2019
Ukončenie štádia: 09.05.2019
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Prebieha
Začiatok štádia: 09.05.2019
Ukončenie štádia: 31.05.2019