PI/2019/126 Predbežná informácia k Návrhu opatrenia Národnej banky Slovenska z ... 2019, ktorým sa mení opatrenie Národnej banky Slovenska č. 1/2018 o spôsobe preukazovania splnenia podmienok na udelenie povolenia na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta a na udelenie povolenia na vykonávanie činnosti finančného poradcu

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 100-000-167-349
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: NBS (Národná banka Slovenska)
Zodpovedný predkladateľ: Makúch, Jozef, doc. Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 17.05.2019
Číslo legislatívneho procesu: PI/2019/126
Dátum začiatku PK: 09.05.2019
Dátum konca PK: 15.05.2019
Dátum ukončenia procesu: 17.05.2019

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 09.05.2019
Ukončenie štádia: 09.05.2019
Vlastník aktivity: NBS (Národná banka Slovenska)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 09.05.2019
Ukončenie štádia: 15.05.2019
Predprípravná fáza ukončená
Začiatok štádia: 16.05.2019
Ukončenie štádia: 17.05.2019
Vlastník aktivity: NBS (Národná banka Slovenska)