PI/2019/124 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 7561-P/2019
Podnet: Plán legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2019
Zodpovedná inštitúcia: ÚVO (Úrad pre verejné obstarávanie)
Zodpovedný predkladateľ: Hlivák, Miroslav, JUDr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 08.05.2019
Číslo legislatívneho procesu: PI/2019/124
Dátum začiatku PK: 25.04.2019
Dátum konca PK: 07.05.2019

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 25.04.2019
Ukončenie štádia: 25.04.2019
Vlastník aktivity: ÚVO (Úrad pre verejné obstarávanie)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 25.04.2019
Ukončenie štádia: 07.05.2019
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 08.05.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: ÚVO (Úrad pre verejné obstarávanie)