PI/2019/121 Návrh opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o informácii o dôchodkoch zo starobného dôchodkového sporenia.

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Dôchodkové zabezpečenie
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 12388/2019-M_OPVA
Podnet: Návrh opatrenia vyplýva z Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky na roky 2016 – 2020
v ktorom sa vláda Slovenskej republiky zaviazala zvýšiť informovanosť sporiteľov o ich budúcich dôchodkoch zo systému starobného dôchodkového sporenia.
Zodpovedná inštitúcia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Richter, Ján
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 10.05.2019
Číslo legislatívneho procesu: PI/2019/121
Dátum začiatku PK: 24.04.2019
Dátum konca PK: 09.05.2019

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 24.04.2019
Ukončenie štádia: 24.04.2019
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 24.04.2019
Ukončenie štádia: 09.05.2019
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 10.05.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)