PI/2019/12 Návrh zákona o riešení neodôvodneného geografického blokovania a iných foriem diskriminácie z dôvodu štátnej príslušnosti, miesta bydliska alebo sídla zákazníkov na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Správne právo
Právo EÚ
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 10657/2019-2062
Podnet: Iniciatívny návrh
Zodpovedná inštitúcia: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Žiga, Peter, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 31.01.2019
Číslo legislatívneho procesu: PI/2019/12
Dátum začiatku PK: 21.01.2019
Dátum konca PK: 30.01.2019

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 21.01.2019
Ukončenie štádia: 21.01.2019
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 21.01.2019
Ukončenie štádia: 30.01.2019
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 31.01.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)