PI/2019/114 Návrh vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 465/2013 Z. z. o technických požiadavkách na elektrické zariadenia a elektronické zariadenia

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 7037/2019-1.8
Podnet: Transpozícia delegovaných smerníc Komisie (EÚ) č. 2019/169
2019/170
2019/171
2019/172
2019/173
2019/174
2019/175
2019/176
2019/177 a 2019/178.
Zodpovedná inštitúcia: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Sólymos, László
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 01.05.2019
Číslo legislatívneho procesu: PI/2019/114
Dátum začiatku PK: 15.04.2019
Dátum konca PK: 30.04.2019

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 15.04.2019
Ukončenie štádia: 15.04.2019
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 15.04.2019
Ukončenie štádia: 30.04.2019
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 01.05.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)