PI/2019/11 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 218/2013 Z.z. o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze a o zmene a doplnení niektorých zákonov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Energetika a priemysel
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: SŠHR-2019/00501-001-PRED
Podnet: Iniciatívny návrh
Zodpovedná inštitúcia: SŠHRSR (Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kičura, Kajetán, JUDr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 04.02.2019
Číslo legislatívneho procesu: PI/2019/11
Dátum začiatku PK: 18.01.2019
Dátum konca PK: 31.01.2019

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 18.01.2019
Ukončenie štádia: 18.01.2019
Vlastník aktivity: SŠHRSR (Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 18.01.2019
Ukončenie štádia: 31.01.2019
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 01.02.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: SŠHRSR (Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky)