PI/2019/109 Predbežná informácia k návrhu opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 17. septembra 2010 č. 12422/2010-OL, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: Z019172-2019
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kalavská, Andrea, doc. MUDr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 27.04.2019
Číslo legislatívneho procesu: PI/2019/109
Dátum začiatku PK: 11.04.2019
Dátum konca PK: 26.04.2019

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 11.04.2019
Ukončenie štádia: 11.04.2019
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 11.04.2019
Ukončenie štádia: 27.04.2019
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 27.04.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)