PI/2019/108 Návrh vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vyhlasovaní, priebehu a vyhodnotení aukcií na výber výkupcu elektriny, podmienky účasti v aukcii na výber výkupcu elektriny, určenie výšky odmeny, trvanie výkonu činnosti výkupcu elektriny a požiadavky na finančné a ekonomické postavenie, kreditné riziko a dôveryhodnosť výkupcu elektriny

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Energetika a priemysel
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 15923/2019-2062
Podnet: § 19 ods. 1 písm. n) zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 309/2018 Z. z.
Zodpovedná inštitúcia: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Žiga, Peter, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 16.04.2019
Číslo legislatívneho procesu: PI/2019/108
Dátum začiatku PK: 10.04.2019
Dátum konca PK: 15.04.2019

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 10.04.2019
Ukončenie štádia: 10.04.2019
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 10.04.2019
Ukončenie štádia: 16.04.2019
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 16.04.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)