PI/2019/106 Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. ...... 2019 z .... 2019, ktorým sa vyhlasuje chránený areál Panské lúky.

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Ochrana životného prostredia
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 6417/2019-6.1
Podnet: § 27 ods. 9 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
Zodpovedná inštitúcia: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Sólymos, László
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 11.04.2019
Číslo legislatívneho procesu: PI/2019/106
Dátum začiatku PK: 04.04.2019
Dátum konca PK: 10.04.2019

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 04.04.2019
Ukončenie štádia: 04.04.2019
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 04.04.2019
Ukončenie štádia: 10.04.2019
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 11.04.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)