PI/2019/103 Návrh vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 490/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o podpore obnoviteľných zdrojov energie, vysoko účinnej kombinovanej výroby a biometánu v znení vyhlášky č. 80/2015 Z. z.

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Správne právo
Energetika a priemysel
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 13398/2019/BA
Podnet: § 19 ods. 2 písm. a)
b)
e) až i) a k) zákona č. 309/2009 Z.z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zodpovedná inštitúcia: URSO (Úrad pre reguláciu sieťových odvetví)
Zodpovedný predkladateľ: JAHNÁTEK, Ľubomír, prof. Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 18.04.2019
Číslo legislatívneho procesu: PI/2019/103
Dátum začiatku PK: 04.04.2019
Dátum konca PK: 17.04.2019

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 04.04.2019
Ukončenie štádia: 04.04.2019
Vlastník aktivity: URSO (Úrad pre reguláciu sieťových odvetví)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 04.04.2019
Ukončenie štádia: 17.04.2019
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 18.04.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: URSO (Úrad pre reguláciu sieťových odvetví)