PI/2019/101 Predbežná informácia k návrhu zákona, ktorý sa mení a dopĺňa zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Pracovné právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 38403/2019-110
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Gál, Gábor
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 26.04.2019
Číslo legislatívneho procesu: PI/2019/101
Dátum začiatku PK: 08.04.2019
Dátum konca PK: 23.04.2019

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 04.04.2019
Ukončenie štádia: 08.04.2019
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 08.04.2019
Ukončenie štádia: 24.04.2019
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 24.04.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)