PI/2019/100 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Energetika a priemysel
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 15701/2019-2062-22717
Podnet: Bod B. 36. uznesenia vlády SR č. 51/2019
Zodpovedná inštitúcia: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Žiga, Peter, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 10.05.2019
Číslo legislatívneho procesu: PI/2019/100
Dátum začiatku PK: 04.04.2019
Dátum konca PK: 12.04.2019
Dátum ukončenia procesu: 10.05.2019

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 04.04.2019
Ukončenie štádia: 04.04.2019
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 04.04.2019
Ukončenie štádia: 12.04.2019
Predprípravná fáza ukončená
Začiatok štádia: 13.04.2019
Ukončenie štádia: 10.05.2019
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)