PI/2018/99 Návrh opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave dôchodkového veku a referenčného veku na rok 2019

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Právo sociálneho zabezpečenia
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 13155/2018–M_OPVA
Podnet: Táto úloha vyplýva Ministerstvu práce
sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky z ustanovenia § 65a zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 252/2012 Z. z.
Zodpovedná inštitúcia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Richter, Ján
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 16.05.2018
Číslo legislatívneho procesu: PI/2018/99
Dátum začiatku PK: 03.05.2018
Dátum konca PK: 10.05.2018

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 03.05.2018
Ukončenie štádia: 03.05.2018
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 03.05.2018
Ukončenie štádia: 10.05.2018
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 11.05.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)