PI/2018/98 Predbežná informácia k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 286/2009 Z. z. o fluórovaných skleníkových plynoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Životné prostredie
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 6077/2018-3.3
Podnet: Potreba novelizácie zákona č. 286/2009 Z. z. o fluórovaných skleníkových plynoch vyplývajúca z aplikačnej praxe zákona
Zodpovedná inštitúcia: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Sólymos, László
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 18.05.2018
Číslo legislatívneho procesu: PI/2018/98
Dátum začiatku PK: 30.04.2018
Dátum konca PK: 17.05.2018

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 30.04.2018
Ukončenie štádia: 30.04.2018
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 30.04.2018
Ukončenie štádia: 17.05.2018
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 18.05.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)