PI/2018/97 Predbežná informácia k Návrhu opatrenia Národnej banky Slovenska o registri bankových úverov a záruk

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 100-000-099-823
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: NBS (Národná banka Slovenska)
Zodpovedný predkladateľ: Makúch, Jozef, doc. Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 09.05.2018
Číslo legislatívneho procesu: PI/2018/97
Dátum začiatku PK: 30.04.2018
Dátum konca PK: 07.05.2018
Dátum ukončenia procesu: 09.05.2018

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 30.04.2018
Ukončenie štádia: 30.04.2018
Vlastník aktivity: NBS (Národná banka Slovenska)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 30.04.2018
Ukončenie štádia: 07.05.2018
Predprípravná fáza ukončená
Začiatok štádia: 08.05.2018
Ukončenie štádia: 09.05.2018
Vlastník aktivity: NBS (Národná banka Slovenska)