PI/2018/96 Návrh zákona o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Pracovné právo
Daňové orgány
Colné orgány
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: MF/011830/2018-75
Podnet: Programové vyhlásenie vlády SR na roky 2016 - 2020 a Programové vyhlásenie novej vlády SR schválené 26. 3. 2018
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kažimír, Peter
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 22.03.2019
Číslo legislatívneho procesu: PI/2018/96
Dátum začiatku PK: 30.04.2018
Dátum konca PK: 15.05.2018
Dátum ukončenia procesu: 22.03.2019

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 30.04.2018
Ukončenie štádia: 30.04.2018
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 30.04.2018
Ukončenie štádia: 15.05.2018
Predprípravná fáza ukončená
Začiatok štádia: 16.05.2018
Ukončenie štádia: 22.03.2019
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)