PI/2018/94 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 346/2013 Z. z. o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických zariadeniach a elektronických zariadeniach a ktorým sa mení zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Životné prostredie
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 6033/2018-1.8
Podnet: transpozícia smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/2102 z 15. novembra 2017
ktorou sa mení smernica 2011/65/EÚ o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach.
Zodpovedná inštitúcia: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Sólymos, László
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 01.05.2018
Číslo legislatívneho procesu: PI/2018/94
Dátum začiatku PK: 26.04.2018
Dátum konca PK: 30.04.2018

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 26.04.2018
Ukončenie štádia: 26.04.2018
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 26.04.2018
Ukončenie štádia: 30.04.2018
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 01.05.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)