PI/2018/91 Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 235/2015 Z. z. o uvádzaní výťahov na trh a sprístupňovaní bezpečnostných častí do výťahov na trhu

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 12790/2018-M_OOP
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Richter, Ján
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 25.05.2018
Číslo legislatívneho procesu: PI/2018/91
Dátum začiatku PK: 24.04.2018
Dátum konca PK: 24.05.2018

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 24.04.2018
Ukončenie štádia: 24.04.2018
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 24.04.2018
Ukončenie štádia: 24.05.2018
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 25.05.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)