PI/2018/9 Návrh vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 16/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o lesníckej rovnošate

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Lesy a lesné hospodárstvo
Aktuálne štádium materiálu: Pripomienkovanie predbežnej informácie
Rezortné číslo: 855/2018-740
Podnet: iniciatívny návrh
Zodpovedná inštitúcia: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Matečná, Gabriela
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 12.01.2018
Číslo legislatívneho procesu: PI/2018/9
Dátum začiatku PK: 12.01.2018
Dátum konca PK: 25.01.2018

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 12.01.2018
Ukončenie štádia: 12.01.2018
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Prebieha
Začiatok štádia: 12.01.2018
Ukončenie štádia: 25.01.2018