PI/2018/87 Návrh vyhlášky Úradu vlády Slovenskej republiky z ..... 2018, ktorou sa ustanovuje vzor žiadosti o poskytnutie dotácie na projekt, prílohy k žiadosti o poskytnutie dotácie na projekt a náležitosti projektu pre subjekty územnej spolupráce na podporu regionálneho rozvoja

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 5998-14673/2018/SRR
Podnet: § 13 ods. 5 zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov
Zodpovedná inštitúcia: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Federič, Igor, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 24.04.2018
Číslo legislatívneho procesu: PI/2018/87
Dátum začiatku PK: 17.04.2018
Dátum konca PK: 23.04.2018

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 17.04.2018
Ukončenie štádia: 17.04.2018
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 17.04.2018
Ukončenie štádia: 23.04.2018
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 24.04.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)